Disclaimer voor Wadden Booking


WaddenBooking.com , hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot Wadden Booking ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Wadden Booking behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

1. Beperkte aansprakelijkheid

Wadden Booking spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wadden Booking .

Specifiek voor  prijzen  en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wadden Booking .Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Wadden Booking oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wadden Booking nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wadden Booking en haar licentiegevers en bezoekers.

KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wadden Booking , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

3. Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.