Algemene voorwaarden

Door de website waddenbooking.com te bezoeken en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven staan. Bij gebruik van diensten op Wadden Booking kan er gevraagd worden akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, daarom vragen wij deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens je akkoord gaat. 

Zijn erna het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Dan beantwoorden wij deze graag door contact op te nemen via de  contactpagina .

Wadden Booking is een verhuur platform waar eigenaren en/of aanbieders (hierna te noemen: "Verhuurder") van vakantie accommodaties deze ter verhuur aanbieden doormiddel van een advertentie binnen deze website. Wadden Booking is alleen een centrale verzameling van diverse advertenties en is zelf geen eigenaar of aanbieder van vakantie accommodaties. Wadden Booking is geen tussenpersoon tussen huurder en verhuurder. Wadden Booking zal geen partij zijn van de mogelijke overeenkomst die tussen huurder en verhuurder gesloten wordt na aanleiding van een reserveringsaanvraag op Wadden Booking. 

De algemene voorwaarden zijn uitgeschreven in een algemeen deel welke betrekking heeft op iedere website gebruiker, daarnaast zijn de algemene voorwaarden onderverdeelt in drie verschillende voorwaarden: algemeen, de huurder en de verhuurder. Lees direct de algemene voorwaarden van de:


Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere gebruiker van deze website. Door toe behoren de gebruiker algemeen, de huurder en de verhuurder.

 1. Cookie- & privacyverklaring

  Om het beleid met betrekking op het gebruik van cookies en hoe Wadden Booking de privacy waarborgt wordt uitgelegd op een aparte pagina. Ga hiervoor naar de pagina Cookie- & privacyverklaring .

 2. Technische en informatieve werking van de website

  Technisch doet Wadden Booking er alles aan om de website zo optimaal en zonder problemen te laten functioneren. Alle eigen ontwikkelde en geschreven content proberen we zo foutloos en duidelijke mogelijk te ontwikkelen. De informatie betreft de vakantie accommodaties worden zelfstandig door de verhuurder gerealiseerd. Voor deze informatie is Wadden Booking niet verantwoordelijk en kan onjuistheden bevatten. De gebruikers van Wadden Booking kunnen er vanuit gaan dat wij er alles aan doen binnen redelijke grenzen dat deze informatie van de eigenaar en/of aanbieder correct is.

 3. Auteursrechtelijk beschermd

  Wadden Booking beschermt de verhuurder auteursrechtelijk die content (afbeeldingen, video's en teksten) plaats op deze website. Daarom is het niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Wadden Booking om deze content te kopiëren, opslaan, reproduceren, veelvoudige en/of openbaar te gebruiken.

 4. Contact maken met verhuurder

  Contact maken met verhuurder mag uitsluiten met het doel om gebruik te maken van de te aangeboden vakantie accommodatie. Het is ten strengste verboden om de verhuurder te benaderen voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  Wadden Booking is verantwoordelijk voor de hosting en de bereikbaarheid van deze website. Wadden Booking is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van deze website. Wanneer een storing zich voordoet zal Wadden Booking zo spoedig mogelijk proberen dit te verhelpen.

  Wadden Booking is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van deze website door gebruiker(s).

  Wadden Booking sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die voor de gebruiker(s) is ontstaan.
 6. Aanvullende voorwaarden

  Ten behoeve van diverse aanvullende diensten van Wadden Booking en/of verhuurder gelden naar deze algemene voorwaarden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. Er zal altijd de gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat je deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden boven de inhoud van deze algemene voorwaarden.


Huurder

Deze voorwaarden gelden voor de huurder van een vakantie accommodatie.

 1. Informatie van aangeboden vakantie accommodatie

  Door verhuurders geplaatste informatie op Wadden Booking word geacht dat deze juist is. Mocht dit echter niet het geval zijn dan onderneemt Wadden Booking naar aanleiding van eigen beoordeling en wanneer hier aanleiding toe is verschillende acties richting verhuurder.

  Ondanks verschillende acties richting verhuurder kan Wadden Booking niet garanderen dat informatie op de website ten alle tijden juist en betrouwbaar is. Wadden Booking voert geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud, juistheid en volledigheid van de aangeboden vakantie accommodatie. De aangeboden vakantie accommodatie kan dan ook mogelijk niet voldoen aan je verwachting.

 2. Reserveringsaanvraag

  Om een reserveringsaanvraag te doen bij een verhuurder vult de potentiële huurder het reserveringsformulier in die behoort bij de advertentie. De verhuurder heeft ingestemd om uiterlijk binnen vijf werkdagen te reageren op de reserveringsaanvraag. Mocht het voorkomen dat de verhuurder niet binnen 5 werkdagen reageert heeft Wadden Booking het recht de reserveringsaanvraag aan te duiden als verlopen reserveringsaanvraag en zal de verhuurder hier van op de hoogte gebracht worden zonder verdere verplichtingen voor de huurder.

 3. Overeenstemming van reserveringsaanvraag

  Verhuurder sluit zelfstandig een overeenkomst met verhuurder betreffende de aangeboden vakantie accommodatie. Wadden Booking is en zal nooit een partij worden in het sluiten van de overeenkomst. Wadden Booking is ook geen bemiddelende partij bij het voldoen van de gevraagde huursom voor de periode van de overeengekomen verhuur periode. Je zal zelfstandig afspraken moeten maken betreffende de transactie om aan de gestelde huursom te voldoen. 

 4. Plaatsen van een review

  Om de verwachting van potentiële huurders zo goed mogelijk te laten zijn heeft Wadden Booking een review systeem. Hier kun je als huurder van een vakantie accommodatie je eerlijke ervaring tijdens je verblijf bij de betreffende vakantie accommodatie schrijven. De verhuurder kan ervoor kiezen een review niet te tonen wanneer deze onjuistheden bevat. De review moet naar waarheid worden in gevuld en mag geen ongebruikelijke taal bevatten. Wadden Booking is altijd bevoegd een review die niet voldoet te verwijderen.

 5. Klachten

  Indien je een klacht hebt betreffende je verblijf zal dit aangegeven moeten worden bij de verhuurder van de betreffende vakantie accommodatie. Mocht deze klacht niet binnen een redelijk termijn van twee weken beantwoord worden, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te verzenden naar klantenservice@waddenbooking.com


Verhuurder

Deze voorwaarden gelden voor de verhuurder van vakantie accommodatie(s).

 1. Eigenaar en/of aanbieder vakantie accommodatie

  Bent jij een eigenaar en/of aanbieder van een particuliere vakantie accommodatie? Dan is het mogelijk om deze aan te bieden ter reservering op Wadden Booking. Wadden Booking is dan ook alleen uitsluiten en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren en/of aanbieders van vakantie accommodaties. 

 2. Verschillende pakket mogelijkheden

  Als verhuurder van een vakantie accommodatie zijn er vier verschillende pakket keuzes. De kun je hier terug vinden. Hieronder vind je aanvullende voorwaarden voor deze verschillende pakketen.

  Pakket 1 - FLEX: in ontwikkeling

  Pakket 2 - SLIM: in ontwikkeling

  Pakket 3 - VAST: in ontwikkeling

  Pakket 4 - VRIJ: in ontwikkeling

 3. Beschrijving en informatie vakantie accommodatie

  Alle geplaatste informatie betreffende de vakantie accommodatie dient naar waarheid te zijn beschreven. Dit moet minimaal in normale helder Nederlandse taal. Naast Nederlands is er de mogelijkheid om de informatie ook in het Engels en/of Duits te beschrijven. Let wel dat alle teksten juist en vrij van taalfouten zijn. 

 4. Doorverwijzingen

  Commerciële verwijzingen naar externe website adressen buiten Wadden Booking met het doel om verkeer hier naar toe te leiden is streng verboden en geeft Wadden Booking het recht je blokkeren van deze website.

 5. Kalender up-to-date

  Verhuurder dient ten alle tijden de kalender van de betreffende vakantie accommodatie up-to-date te houden zodat huurder deze naar waarheid kan beschouwen om een reserveringsaanvraag te kunnen doen. Mocht blijken dat verhuurder dit niet doet en met regelmaat reservering aanvragen weigert, zal Wadden Booking hierin maatregelen door de geplaatste vakantie accommodatie tijdelijk te blokkeren. 

 6. Tijdig reageren reserveringsaanvraag

  Wanneer verhuurder een reserveringsaanvraag ontvangt van een potentiële huurder zal verhuurder hier binnen een termijn van maximaal vijf werkdagen een reactie op geven om tot een mogelijke overeenstemming te komen met huurder. Mocht verhuurder niet binnen het gestelde termijn van vijf dagen een reactie geven aan potentiële huurder is Wadden Booking gemachtigd de reserveringsaanvraag aan te duiden als verlopen reserveringsaanvraag. Bij het voordoen van deze situatie heeft Wadden Booking het recht een boete van €25,- (zegge: vijfentwintig euro) op te leggen aan de verhuurder. 

 7. Toegang tot account

  Wadden Booking heeft ter configuratie en beheer voor financiële afwikkeling van transactie's en reserveringsaanvragen toegang tot het account van de verhuurder. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor een veilig wachtwoord en gebruikersnaam. Deze zal verhuurder nooit op enige digitale manier zoals e-mail met iemand anders communiceren. 

 8. Content en data

  Wadden Booking is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden onbevoegd toegang hebben verkrijgen tot het account van de verhuurder. Verhuurder is zelf verantwoordelijk van het bewaren van geplaatste content op deze website en houd deze up-to-date. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2018 actief op ieder gebruiker van de website. De laatste wijziging in deze algemene voorwaarden zijn doorgevoerd op 1 juli 2018.